zoeken

Nieuw schaarsteplan bij energietekort 

Energieminister Marghem nam - samen met de federale overheidsdienst economie en Elia - gerichte maatregelen om het risico op een stroomtekort tot een minimum te beperken. De kans op problemen is bijzonder klein. Als er een dreigend tekort opduikt, beschikt transportnetbeheerder Elia over voldoende strategische reserves om de stroomvoorziening te garanderen. Het schaarsteplan werd - op basis van de ervaringen - bovendien grondig verbeterd. Het grondgebied is nu ingedeeld in 8 schijven. Als het tot een stroomtekort komt, wordt er telkens 1 schijf tijdelijk afgeschakeld. Dit verloopt via een beurtrol. Zelfs als het schaarsteplan verschillende dagen na elkaar moet worden geactiveerd, komt er zo steeds een andere schijf aan de beurt. Op deze manier wordt de hinder eerlijk verdeeld.