zoeken

Aangifte schade landbouw 

Land- en tuinbouwers die schade hebben geleden omwille van de weersomstandigheden, kunnen dit formulier afdrukken en invullen. Het formulier mag volledig ingevuld worden binnengebracht bij de Milieudienst. 

Beheerovereenkomst VLM 

Als landbouwer kunt u met de Vlaamse Landmaatschappij een beheerovereenkomst sluiten. Een beheerovereenkomst bestaat uit één of meerdere beheerpakketten. Een beheerpakket omvat maatregelen en voorschriften die gericht zijn op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap. In ruil voor het vrijwillig uitvoeren van de maatregelen krijgt u een vooraf bepaalde vergoeding.

Beheerovereenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar. In tegenstelling tot vroeger starten beheerovereenkomsten altijd op 1 januari. Beheerovereenkomsten worden gesloten op landbouwgronden die u volgens de verzamelaanvraag gebruikt. Voor landbouwgronden die binnen de erkende natuur- of bosreservaten of een uitbreidingszone van een erkend natuurreservaat liggen, kunt u geen beheerovereenkomsten sluiten.

Denk eraan dat de VLM alle aanvragen voor het sluiten van een beheerovereenkomst moet ontvangen uiterlijk op 1 oktober vóór het gewenste startjaar. U kunt geen beheerovereenkomsten aanvragen via de verzamelaanvraag. Download het aanvraagformulier en dien uw aanvraag ruim op voorhand in.

Meer info

Boeren op een kruispunt 

De vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle  Vlaamse boeren en tuinders in nood. Ze bieden een integrale begeleiding voor landbouwers, hun gezin en hun bedrijf. Deze dienstverlening naar de doelgroep is gratis en discreet. 

Meer info vind je hier

Download hier de sociale kaart

 Milieu

Erwin Thomas
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 64
Fax 011 58 20 93
 
 Openingsuren
 
Ma - vrij: van 9 tot 12 uur
Ma: van 18 tot 20 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur