zoeken

Welzijnswijzer 

In 2014 herhaalde OCMW Kortenaken zijn ouderenbehoefteonderzoek. Daaruit bleek dat 60-plussers in onze gemeente voor informatie zeer vaak te rade gaan bij de huisarts. Niet zo verwonderlijk aangezien de huisarts een vertrouwenspersoon is die heel dicht bij de mensen staat. 

Om de huisartsen te ondersteunen in het doorgeven van informatie, reiken wij hen  deze welzijnswijzer aan, aangevuld met een papieren versie. Ook inwoners zelf kunnen gebruikmaken van deze gids om welzijnsinfo op te zoeken.  

 

ALGEMEEN

 

FINANCIËLE HULP

 

EXTRA VOOR SPECIFIEKE AANDOENINGEN

Mentaal

Dementie

Incontinentie

Mobiliteitsproblemen

Kanker

Diabetes

  • Diabetespas
  • Tussenkomst in voetverzorging (vraag ernaar bij je mutualiteit)

Chronisch zieken

Palliatieve patiënten