Algemene informatie 

Het gemeentebestuur organiseert buitenschoolse kinderopvang voor alle lagereschoolkinderen van 2,5 tot 12 jaar die in de gemeente wonen, er schoollopen of wiens ouders er tewerkgesteld zijn. De gemeente wil zo tegemoet komen aan de vraag naar kinderopvang door een ontspannend, kwalitatief aanbod te bieden in een veilige omgeving, in een aangename rustige sfeer. De opvang 'Kiekeboe' wordt georganiseerd voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakantieperiodes.

Wijze van inschrijven

Wanneer je kind voor het eerst naar de opvang komt dien je een afspraak te maken met de coördinator. Dit kan telefonisch of via mail.
Je ontvangt dan een onthaalbrochure met de nodige inschrijvingsformulieren.
Bij het eerste contact licht de coördinator de volledige werking (pedagogisch – praktisch – financieel,…) van het IBO toe en geeft uitleg over de in te vullen documenten.
De ouders hebben tijdens dit moment tevens de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Voor de aanvang van de opvang of uiterlijk de eerste opvangdag  dienen alle formulieren samen met de nodige bewijsstukken terug binnengebracht te worden bij de coördinator of op de opvanglocatie. Wanneer deze documenten in orde zijn wordt het kind toegelaten tot de opvang. Tevens wordt aan de ouders de kans geboden om samen met hun kind een rondleiding te krijgen in het opvanginitiatief vooraleer de eigenlijke opvang van start gaat.

Tarieven

  • Voor – en naschools: € 0,80 per begonnen halfuur
  • Schoolvrije- en vakantiedagen: € 3 voor een verblijf minder van minder dan 3 u - € 4,50 voor een verblijf tussen 3-6 u - € 9 voor een verblijf langer dan 6 u
  • Woensdagnamiddag: Op woensdagnamiddag zal het tarief van de schoolvrije- en vakantiedagen gehanteerd worden.

Wanneer 2 of meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aanwezig zijn wordt een korting van 25% verleend. In bepaalde gevallen (afhankelijk van het belastbaar inkomen ) kan een sociaal tarief gehanteerd worden. De aanvraag dient persoonlijk te gebeuren bij de coördinator en gestaafd te worden met inkomstenbewijzen. De aanvraag dient jaarlijks opnieuw te gebeuren.

Verzekering

Elk kind dat is ingeschreven in de opvangvoorziening is gratis verzekerd.

Klachtenprocedure 

Heeft u ondanks onze goede zorgen toch nog een opmerking of klacht kan u gebruik maken van het klachtenformulier dat u bij aanvang heeft ontvangen in de onthaalbrochure.  

 Buitenschoolse Kinderopvang

Gigi Heusdens
 
Dorpsplein 35 
3470 Kortenaken
 
Tel  011 58 62 76
Fax 011 58 20 93
 
 Aanwezig op:
 
Ma & woe: van 9 tot 12 uur
Woe: van 13 tot 16.30 uur
Vanaf 01/08 op vrijdag van 9 tot 12 uur
Andere momenten op afspraak
 

 

 

 

 BKO Kortenaken

Dorpsplein 33
3470 Kortenaken
Tel  011 58 28 66

 BKO Hoeleden

Kerkplein 8
3471 Hoeleden
Tel  016 53 10 69

 BKO Waanrode

Boterbergstraat 2
3473 Waanrode
Tel  016 77 88 48

 Openingsuren

Schooldagen: van 7 uur tot aanvang school & van einde school tot 19 uur 

Schoolvrije dagen: van 7 tot 19 uur

Vakantieperiodes: van 7 tot 19 uur 
(enkel locatie Waanrode)